Släp för personbil

Utbildning personbil med tungt släp

Det finns olika behörigheter för att köra personbil med tillkopplat släp:
B Vanligt bilkörkort ger rätt att köra släp där totalvikt på bil och släp tillsammans högst får väga 3500 kg, dock får släpet ej vara tyngre än max totalvikt enligt bilens registreringsbevis.

B96 Utökad B-behörighet ger rätt att köra släp där totalvikt på bil och släp tillsammans högst får väga 4250 kg, dock får släpet ej vara tyngre än max totalvikt enligt bilens registreringsbevis.

BE Personbil med tungt släp ger rätt att köra släp med totalvikt 3500 kg och där totalvikt på bil och släp tillsammans högst får väga 7000 kg, dock får släpet ej vara tyngre än max totalvikt enligt bilens registreringsbevis. Undantag för dig som tog körkort innan juli 1996 och har rätt att köra personbil med totalvikt över 3500 kg då begränsningen 7000 kg faller bort (dock får släpet ej ha en totalvikt på över 3500 kg).

Klicka på respektive behörighet i menyn för mer information!