Vägen till körkortet

Välkommen till din körkortsguide

1. Ansök om ett körkortstillstånd

På Lidingö Trafikskola kan vi hjälpa dig med ansökan för körkortstillstånd och även syntestet. Vill du ansöka själv gör du det på Transportstyrelsen.se. Fyll i ansökan om körkortstillstånd med hälsodeklarationen och komplettera med ett synintyg som får vara max 2 månader gammalt. Vi på Edsbergs Trafikskola utför syntester för körkortstillstånd och rapporterar direkt till Transportstyrelsen. Körkortstillståndet är giltigt i 5 år. 

Ring oss på 08-96 46 33 så hjälper vi dig med ansökningarna och även syntestet.

2. Läs teori och övningskör parallellt

Med körkortstillståndet så får du övningsköra från det att du fyllt 16 år. För privat övningskörning måste både du som elev och din handledare genomgått en godkänd handledarutbildning.

3. Gå riskutbildningen

Riskutbildning del 1 och 2 är obligatorisk för alla som ska ta körkort. Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden (Riskettan). Del 2 handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden (Halkbana).
Riskettan görs tidigt i körkortsutbildningen och halkbanan görs mot slutet av utbildningen.

4. Boka prov

När du bokar kunskapsprov och körprov måste du göra det vid samma tillfälle. Om du utbildar dig på trafikskolan då hjälper vi dig att boka prov.

Personlig Utbildningsplan. På Lidingö Trafikskola hjälper vi dig att planera och boka upp hela din körkortsutbildning.

5. Körkortet är ditt

Vid godkänt kunskapsprov och körprov då har du körkortet i handen inom 5 dagar. Om ett av proven inte är godkänt, har du möjlighet att mot ny avgift göra ett omprov inom giltighetstiden två månader. Detta under förutsättning att båda proven genomförts inom en period av två veckor och att omprovet bokas senast tre dagar efter genomfört prov. Om giltighetstiden har gått ut måste du mot nya avgifter göra båda proven igen. Du bokar proven vid ett och samma tillfälle.

Behöver du göra syntest för ditt körkortstillstånd?

Du behöver inte boka tid utan kom till oss på drop-in under våra öppettider. Testet kostar 150 kronor och tar cirka tio minuter. Givetvis hjälper vi dig med ansökningen av körkortstillståndet.

OBS! Ta med legitimation till syntestet.

Kontakta oss gärna på 08-767 24 00 för mer information.